fbpx

Informacje o możliwościach refundacji działań rozwojowych

Przejrzyj uważnie poniższą treść. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z nami! Postaramy się pomóc, jednak prosimy pamiętać, że nie zajmujemy się pozyskiwaniem funduszy!

Kto może skorzystać z refinansowania działań rozwojowych?

W ramach programu unijnego „Klucz do usług rozwojowych”, warmińsko-mazurskie:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim, i które działają przynajmniej od 6 miesięcy. Refinansowanie przeznaczone jest na szkolenia i doradztwo, przy czym dla mikro i małych firm szkolenia są refinansowane do 80%, a doradztwo do 50%. Dla średnich firm refinansowanie dotyczy 50% kosztów szkoleń i doradztwa.
Refinansowaniem mogą zostać objęte szkolenia dla właścicieli oraz pracowników firm (w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek).

W ramach bonów na działania rozwojowe w innych województwach:

Niestety decyzją władz samorządowych wsparcie nie jestdostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl w zakładce Dofinansowanie.

Jakich konkretnie szkoleń dotyczy refundacja?

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

Nie ma ograniczenia tematyki, zakresu czy rodzaju szkoleń, których koszty mogą zostać zrefundowane przedsiębiorcom. 

Jak działa refundacja kosztów szkoleń?

KROK 1. Zgłoś się do nas. Dostaniesz do wypełnienia formularz zgloszeniowy

KROK 2. Formalności. Spotkasz się z doradcą, który pomoże Ci zapisać się na wybrane szkolenie z zachowaniem formalności wymaganych przez program unijny. 

KROK 3. Podpisz umowę na refundację kosztów wybranego szkolenia.

KROK 4.  Zapłać za szkolenie i skorzystaj z niego. 

KROK 5. Po szkoleniu zgłoś się po refundację poniesionych kosztów szkolenia. Przeciętnie czas zwrotu środków na rachunek bankowy firmy wynosi 14 dni.

Jaki jest limit kwoty refundacji?

W ramach programu „Klucz do usług rozwojowych” w warmińsko-mazurskim, refundacja jest możliwa dla wydatków na szkolenia do kwoty 70 tys zł na przedsiębiorstwo. Dla bonów rozwojowych limity zależą od zasad obowiązujących w poszczególnych programach.

Jaka instytucja zapewnia refundację? Gdzie szukać informacji?

Refundacja realizowana jest w ramach programów unijnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl w zakładce Dofinansowanie.

Byłem na szkoleniu w marcu tego roku, czy mogę teraz wystąpić o refundację?

Nie ma takiej możliwości. Refundacja  jest uzgadniana i kontraktowana przed skorzystaniem ze usługi szkolenia lub doradztwa.

Wyślij nam wiadomość

2 + 2 =